Galériák

Tanulás tanulása

 Irodai szolgáltatás | Karrier | Mentálhigiénés tanácsadás | Szállító szolgálat | Tanulmányok segítése | Gyógytorna | Tanulás tanulása | Kredites Kurzusok "disz"-es hallgatóknak Gyógypedagógiai Segítségnyújtás


 

 A szolgáltatás célja, a hallgatók tanulásmódszertani támogatása az eredményesebb és hatékonyabb felkészülés érdekében.

  •  a diszlexiás,diszkalkuliás,diszgráfiás hallgatók tanulási problémáinak feltárása,kezelése
  •  hallgatókkal történő kapcsolatfelvétel,ismerkedés
  •  elbeszélgetés,igények,elvárások feltárása 
  •  igény szerinti tudásfelmérés
  •  könnyebb tanulási technikák megismertetése, gyakorlása a hallgatóval
  •  különböző tanulást könnyítő módszerek (Cornell-jegyzet, gondolattérkép, helyes jegyzetelési formák) gyakorlása
  •  legújabb módszerek megismerése,elsajátítása
  •  vizsgák előtt igény szerinti gyakoribb kapcsolattartás
  •  tapasztalatok átbeszélése, konzekvenciák levonása

A szolgáltatás a Támogató Szolgálatban és online is igénybevehető, előzetes egyeztetés után. 

A szolgáltatást végzi: Kertész Ágnes 

Elérhetősége a 24018-as melléken, illetve a kertesz.agnes@pte.hu e-mail címen. 

You shall not pass!