Galériák

Szakirodalom

Crystal, David 2003. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó.

Gósy Mária 2005. Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó.

Illyés Sándor 1987. Gyógypedagógiai alapismeretek. Tankönyvkiadó.

Jenei Andrea (szerk.) 2006. Inkluzív nevelés. Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.

Rosta Katalin 2018. Az óvodáskori beszédzavarokról. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat6(3), 93–98.

Torda Ágnes 2000. Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Ványi Ágnes  Róth Márta 2008. Inkluzív nevelés  Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság.

 

Helyes kommunikáció beszédfogyatékos személyekkel

You shall not pass!