Galériák

Szakirodalom

David Crystal: A nyelv enciklopédiája, Osiris Kiadó, 2003

Gósy Mária: Pszicholingvisztika, Osiris Kiadó, 2005

Illyés Sándor Dr.(2000): Gyógypedagógiai alapismeretek

Inkluzív nevelés (szerk. Jenei Andrea): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Rosta Katalin: Az óvodáskori beszédzavarokról - ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Torda Ágnes (2000): Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 578. o.

Ványi Ágnes Róth Márta : Inkluzív nevelés -  Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Helyes kommunikáció beszédfogyatékos személyekkel

 

 

You shall not pass!