Galériák

Szakirodalom

Bartha Cs. – Hattyár H. – Szabó M. H. 2006. A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer F. (szerk.): Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 852–906.

Bombolya Mónika 2008. Tanköteles hallássérült gyermekek aktív szókincsének vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle 1.

Csányi Y., Deák Tiborné́, Gyöngyösi Lászlóné́ (1994). A hallássérült tanulók integrált oktatásáról. Budapest: BGGYTF.

 

Csányi Y. (szerk.) (1995). A hallássérült gyermekek integrált nevelése. Budapest: BGGYTF

 

Csányi Y. (1996) Hallássérült tanulók. Tanári Létkérdések. Kézikönyv gyakorló́ pedagógusoknak, osztályfőnököknek. 43. Csányi Y. (1999). Változásban a hallássérültek pedagógiája (Fejlődő̋ technika, változó́ populáció́, illeszkedő̋ módszerek). Gyógypedagógiai Szemle, január– március. 1–9.

 

Csányi Y., Perlusz A., Zsoldos M. (2012). Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató́ Nonprofit Kft.

 

Farkas M. – Perlusz A. 2000. A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása. In: Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 505–535.

Gósy Mária 2008. Nagyothallás, beszédfejlődés és nyelvhasználat. Fejlesztő Pedagógia 1: 7–11.

Horváth Viktória – Beke András: Ép halló és nem ép halló gyermekek spontán beszédének a jellemzői: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=466

Meilinger A. (2011). Szülőszerep az integrációban. In Papp Gabriella (szerk.), A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. (pp. 59–71). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, ELTE-BGGYK.

 

Perlusz A. (2001). Integrált nevelés – inkluzív iskola. In Báthory Z., Falus I. (szerk.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből. (pp. 314–333). Budapest: Osiris Kiadó́. Perlusz A. (2001). Hallássérült gyermekek integrált oktatása, nevelése. In Csányi Y. (szerk.), Az együttnevelés fontosabb tényezői, feltételei (pp. 9–34). Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. [Interneten: fgyk.hu (2005) honlapon]

Együtt a Fogyatékossággal élőkért kampány

Siket hölgy a postahivatalban

Jelelés nehézségei- Hajmásy Péter és Weisz Fanni élete

Hallássérült segítőkutya- Hearing dog

Hallássérült gyerek a családban

Hogyan hívjanak hallásérültek orvost korona vírus esetén?

Hogyan érzik a siketek a zenét?

Hallássérülésről gyerekeknek

Dobra Eduárd. Egy-egy

A Hallás Társasága Alapítvány: Csendetlenkedő Hali-Tali Tábor

Egy tolmács, amit a kezünkre húzhatunk

Overcoming Physical Disabilities as an Entrepreneur/ Jason Cornig/ Siket vak

 

 

 

 

You shall not pass!