Galériák

Szakirodalom

Bartha Csilla – Hattyár Helga – Szabó Mária Helga 2006. A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. 852–906.

Bombolya Mónika 2008. Tanköteles hallássérült gyermekek aktív szókincsének vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle 1.

Csányi Yvonne – Deák Tiborné́ Gyöngyösi Lászlóné́ 1994. A hallássérült tanulók integrált oktatásáról. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

Csányi Yvonne (szerk.) 1995. A hallássérült gyermekek integrált nevelése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

Csányi Yvonne 1996. Hallássérült tanulók. Tanári Létkérdések. Kézikönyv gyakorló́ pedagógusoknak, osztályfőnököknek.

Csányi Yvonne 1999. Változásban a hallássérültek pedagógiája (Fejlődő technika, változó́ populáció́, illeszkedő módszerek). Gyógypedagógiai Szemle, január – március. 1–9.

Csányi Yvonne – Perlusz Andrea – Zsoldos Márta 2012. Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató́ Nonprofit Kft.

Farkas Miklós – Perlusz Andrea 2000. A hallássérült gyermekek óvodai és iskolai nevelése és oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. 505–535.

Gósy Mária 2008. Nagyothallás, beszédfejlődés és nyelvhasználat. Fejlesztő Pedagógia 1: 7–11.

Horváth Viktória – Beke András: Ép halló és nem ép halló gyermekek spontán beszédének a jellemzői. 

Meilinger Anita 2011. Szülőszerep az integrációban. In Papp Gabriella (szerk.), A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. (pp. 59–71). ELTE Eötvös Kiadó.

Perlusz Andrea 2001. Integrált nevelés – inkluzív iskola. In Báthory Zoltán, Falus Iván (szerk.), Tanulmányok a neveléstudomány köréből. (pp. 314–333). Osiris Kiadó́.

Perlusz Andrea 2000. A hallássérült gyermekek integrációja. ELTE.

 

Ajánlott weboldal:

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

You shall not pass!