Pécsi Tudományegyetem

Támogató Szolgálat

 

 

Galériák

Kredites kurzusok "disz-es" hallgatóknak

 Irodai szolgáltatás | Karrier | Mentálhigiénés tanácsadás | Szállító szolgálat | Tanulmányok segítése | Gyógytorna | Tanulás tanulása | Kredites Kurzusok "disz"-es hallgatóknak| 


 

 

 

 „Disz”-es hallgatóként komoly nehézségeid voltak tanulmányaid során. Szétszaladtak a betűk a tankönyvben, vagy a tollad alatt, rengeteg időt emésztett fel, hogy megjegyezz szövegeket, és/vagy a matematika jelentett leküzdhetetlen kihívásokat. Lehet, hogy szerencsés voltál és problémád korán felfedezték, fejlesztő pedagógushoz járhattál, akivel új technikákat találtatok, ki és készségeidet fejlesztő gyakorlatokat végeztetek. Emellett felmentést kaphattál egyes tárgyak alól, vagy írás helyett szóban vizsgázhattál, esetleg nyelvvizsga alól felmentést kaphattál. De, hogy most itt vagy az egyetemen, az azt bizonyítja, hogy céltudatos, kreatív, kitartó vagy, aki jól kompenzálja nehézségeit, és nem sajnálja az időt és a fáradtságot céljai elérésére.

 

Az egyetemen is kaphatsz felmentést egyes tárgyak alól, de kötelező tárgyakat Neked is teljesíteni kell. A felmentésekhez és kedvezményekhez kapcsolódó eljárásokról, és jogokról itt olvashatsz.

Egyetemistaként már nem tudsz a pedagógiai szolgálatok fejlesztő tanáraitól segítséget kapni, de számos kurzus van az egyetemünkön, ami során a tanulási készségedet is befolyásoló alapkészségeket kell használnod, gyakorolnod. Fejlesztésük visszahathat majd az eredményességedre, jobban, könnyebben teljesíthetsz majd.

Az alábbiakban kreditpontot érő táncos, és sportos kurzusokat ajánlunk. 

Érdemes félévről félévre visszatérni, hogy megnézd, milyen kurzusok elvégzésével fejlődhetsz tovább. 

 

Az alábbi kurzusok különböző mértékben veszik igénybe a tanuláshoz szükésges készségeket. Az igénybevétel mértékét az alábbi színkóddal jelöljük: 

Nem veszi igénybe;;   Kevéssé veszi igénybe;   Igénybe veszi;    Nagy mértékben veszi igénybe;   Kifejezetten igénybe veszi  

 

 

 

Tárgy címe Tárgy rövid leírása Előfeltételek Egyéb feltételek Kurzus helyszíne Készségek igénybevétele
Táncoló Egyetem - Hip-hop tánc Egy laza, életérzésekkel teli utcai táncstílus  nincs   nincs PTE Táncterem - Ifjúság u.

 

Egyensúly
Térorientáció

Testséma

Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Hastánc kezdő kurzus A hastánc lényege a csípő, a has rezegtetése, a teljes testi-lelki ellazulás, a különböző mozdulatok egy időben történő összehangolása, a mozgás harmóniája.   nincs Eszközigény az un. fátyol. Testalkathoz igazodóan kb. 1-1,2 m széles és kb. 2 m hosszúságú "puha" textil anyag (organza, muszlin), vagy készen vásárolt könnyű strandkendő. PTE Táncterem (Ifjúság útja 6. B épület)

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Latin freestyle aerobic Egyszerű latin tánc-,és aerobic lépések koreográfiába építve könnyed és vidám zenére másfél órában.   nincs   nincs PTE -táncterem,"B"-épület

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Horvát, szerb, makedón táncok (kezdő) A kurzus célja a magyarországi horvátok gazdag néptánc és népzenei hagyományainak megismertetése, illetve a balkáni kultúra egy szeletének a bemutatása a néptáncon keresztül, mely ritmusvilágával tükrözi az e területen élő népek mentalitását, temperamentumát. nincs nincs PTE Táncterem (Pécs, Ifjúság útja 6. B épület)

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Jóga-belly A jóga-belly fejleszti a testtájékok tudatosságát, valamint a zenével egybekötött táncos mozdulatokkal a test újra felfedezése történik. A mozgás egy másfajta élményét nyújtja, meditatívan.   nincs   nincs PTE táncterem

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

 Sportok III. (Harcművészetek, küzdősportok)

Tárgykód:

RE14RDN0401 és RE14RDN0402

 A tárgyon belül a hallgatók megismerkednek a küzdősport elmélet alapjaival, a gyakorlati órák keretein belül pedig a küzdelem alapjaival játékos formában (küzdőjátékok) valamint a judohoz köthető alapvető ismeretekre tesznek szert (esések, leszorítások, dobások).

A küzdősportok kifejezetten alkalmasak a tanulási nehézségekkel rendelkező ill. sajátos nevelési igényű hallgatók fejlesztésére. Ezzel több tanulmány is foglalkozik. A dojo etikett (viselkedési normák), a foglalkozások jellege, valamint az elvégzett feladatok számos képesség fejlesztését megcélozzák. Lehetőség nyílik a differenciálásra is, valamint a személyiség fejlesztésére (siker-kudarc élmény, önuralom, önbizalom stb.)

  nincs  Tárgyi feltételek esetében a tatami (rögzített szőnyegfelület), valamint a küzdőjátékokhoz szükség szerek/eszközök említhetők (karaika, kötél, csipesz, lufi, labdák különböző méretben, nudli stb.)

C1 Demo.

A terem az ETK Mária utcai tömbjében található a földszinten. 

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága  
Nagymozgások fejlesztése 
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció     
Artikuláció
Auditív észlelés                
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás
 Humánbiológia  1. cél a hallgatókat megismertetni a fenotípust alapvetően meghatározó tényezőkkel
2. a testalkat részletes elemzése. Ennek elsősorban a gyakorlati életben van jelentősége, hiszen a testösszetétel koronként és nemenként változó paraméter, amely egyszerű módszerekkel meghatározható és nyomon követhető
3. A különböző biológiai fejlődési állapotok ismerete nélkül elképzelhetetlen egy hatékony testi fejlődést segítő program megvalósítása
  nincs   nincs  TTK egyik előadó terme Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága  
Nagymozgások fejlesztése 
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció     
Artikuláció
Auditív észlelés                
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

 Mozogj Velünk

Tárgy kódja: 

TTTESV40

 A hallgatók a hozzájuk közel álló mozgásos tevékenységeket ismertetik meg és gyakoroltatják társaikkal.Bármely mozgásos tevékenység bemutatható, pl. tánc, harcművészet, sport játékok, stb..   nincs   nincs  TTK Sportcsarnok  Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága  
Nagymozgások fejlesztése 
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció     
Artikuláció
Auditív észlelés                
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

 

 

 

 

You shall not pass!