Galériák

Tanulási részképesség zavaros

Szakirodalom | Szépirodalom

Tanulási részképesség zavarral kapcsolatos szakirodalom:

 

BAGDY E. (1996) A mentálhigiéné, a humán segítő szakmák és a klinikai pszichológia. Család, gyermek, ifjúság, 4, 22-26.

BÁLINT M. (1987) Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Oktatáskutató Intézet, Budapest

CSÁKVÁRI J., SÜVEGESNÉ R. M. (2007) Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógustovábbképzési Kht., Budapest

 CSÉPE V. (2000) Az olvasás és írásképesség zavarai. In ILLYÉS S. (szerk) Gyógypedagógiai alapismeretek. 239-278. ELTE BGGYFK, Budapest

CSÉPE V. (2002) A diszlexiakutatás dilemmái. Magyar Pszichológiai Szemle, 57, 3, 465-483.

 CSÉPE V. (2007) Az „újrahasznosított” agy: az olvasás fejlődése és zavara. In MÁRKNÉ E. Zs., TÁP Fné Budapest, FÖLDES T. (szerk) Kompetencia-Értékelés-Versenyképesség. XIII. Logopédiai és Pedagógiai Napok Sopron. 27-37. OKM és Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht., Sopron

CSÉPE V. (2008): A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő (SNI) gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendők. In FAZEKAS K., KÖLLŐ J., VARGA J. (szerk) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. 139-166. Miniszterelnöki Hivatal, Budapest

GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ K. (1995) A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In ZÁSZKALICZKY P. (szerk) „Önmagában véve senki sem…” Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből. 216-242. BGGYTF, Budapest

GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ K. (2004) A Frostig-terápia hatása a pszichikus képességek fejlődésére tanulási zavar tüneteit mutató gyermekeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 59, 1, 97-124

HOLT, J., (1991) Iskolai kudarcok. Gondolat, Budapest

F. FÖLDI R. (2004a) Hiperaktivitás és tanulási zavarok. COMENIUS Bt., Pécs

GAÁL É. (2000) A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In ILLYÉS S. (szerk) Gyógypedagógiai Alapismeretek. 429-461. ELTE BGGYFK, Budapest

GYARMATHY É. (2007) Diszlexia. Specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest

LOHMANN, B. (1998) Diszlexiások az iskolában. Akkord Kiadó, Budapest

MÁRKUS A. (2000) A matematikai képességek zavarai. In Illyés S. (szerk) Gyógypedagógiai alapismeretek. 279-309. ELTE Bárczi Gusztá áv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest

MÁRKUS A. (2007) Számok, Számolás, Számolászavarok. Pro Die Kiadó, Budapest

SELIKOWITZ, M. (1999) DISZLEXIA és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó Rt.,

SÉRA L., RÉVÉSZ GY., VAJDA D., JÁRAI R. (2010) Vizuális észlelési problémák fejlődési diszlexiásoknál. Pszichológia, 30, 4, 317-333

SMYTHE, I., GYARMATHY É., EVERATT, J. (2002) Olvasási zavarok különböző nyelveken. Egy nyelvközi kutatás elméleti és gyakorlati kérdései. Pszichológia, 22, 4, 387-406.

SZÜCS M. (2003) A hiperkinetikus és részképességzavaros gyermekek iskolai integrációját akadályozó tényezők. Gyógypedagógiai Szemle, 3, 187-199

TÁRNOK Zs., GULYÁS B. (2002) A diszlexia jelensége és lehetséges magyarázatai. Magyar Pszichológiai Szemle, 57, 3, 485-497.

TORDA Á. (szerk)(1990) Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

TORDA Á. (1992) Korai kutatások az olvasás- írászavar tárgykörében. Ranschburg Pál munkássága. Fejlesztőpedagógia, 1 – 2. szám.

TORDA Á. (2004a) A képességzavar mint különleges ellátási jogosultság a közoktatásban. Magyar Pszichológiai Szemle, 59, 1, 153-164.

VASSNÉ K. E. (2004) Integráció a logopédiában, különös tekintettel a diszlexiásokra. In GORDOSNÉ SZABÓ A. (szerk) Gyógyító pedagógia. 369-383. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest

VELLUTINO, F. R. (1999) Az olvasás egy sajátos zavara, a diszlexia. Fejlesztő Pedagógia, Különszám, 4-12.

 

Ha a témával kapcsolatban érdekelne könnyedebb hangvételű könyv akkor klikk a szépirodalomra.

You shall not pass!