Galériák

Célkitűzések

A Támogató Szolgálat célja a fogyatékkal élő egyetemi polgárok segítése, önálló életvitelének kialakítása és megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások, különös tekintettel az oktatási szolgáltatások elérésének segítésével, mindezt az érintettek aktív közreműködésével.

 

A Szolgálat hozzájárul az egyetemi befogadó társadalmi és fizikai környezet kialakításához szemléletformálással és információ szolgáltatássál. 

 

Az ellátás hozzájárul a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, kiemelten a felsőfokú végzettség megszerzéséhez és a munkaerőpiacra való felkészüléshez.

 

Feladatainknak jelentős részét a speciális képzési igényű hallgatók tanulmányainak segítése adja, így tevékenységünk jelentős része az oktatással, képzéssel kapcsolatos. Célunk továbbá, hogy a fogyatékkal élő hallgatók integráltan, személyesen vehessenek részt az előadásokon, szemináriumokon, konferenciákon az Egyetemi életben, így lehetőség nyílik az eddig csak otthon tanuló hallgatóknak a társadalmi kapcsolatok kiépítésére is. Az által, hogy hallgatóink nap, mint nap be tudnak járni az óráikra, az egészséges hallgatók szembesülhetnek fogyatékkal élő társaik problémáival, csökkenek az előítéletek. Szolgáltatásaink a fogyatékkal élő hallgatók és oktatók számára is térítésmentesek. Tevékenységünkről bővebben a szolgáltatások menüpont alatt olvashattok.

 

A Pécsi Tudományegyetem a fogyatékosságal élő hallgatói és munkatártsai integrált okatása, és szolgáltatása fejlesztésének érdekében megalkotta az "Érzékeny Egyetem Koncepciót". A dokumentum a mellékelt fájlban olvasható.  

You shall not pass!