Galériák

Szakirodalom

Bagdy Emőke 1996. A mentálhigiéné, a humán segítő szakmák és a klinikai pszichológia. Család, gyermek, ifjúság.

Bálint Mária 1987. Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Oktatáskutató Intézet.

Csákvári Judit  Süvegesné Rudán Margit 2007. Útmutató a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók együttneveléséhez. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógustovábbképzési Kht.

Csépe Valéria 2000. Az olvasás és írásképesség zavarai. In Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. (239-278.) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Csépe Valéria 2002. A diszlexiakutatás dilemmái. Magyar Pszichológiai Szemle, 57 (3). 465-483.

Csépe Valéria 2007. Az „újrahasznosított” agy: az olvasás fejlődése és zavara. In Márkné Ettlinger Zsuzsanna  Táp Ferencné   Földes Tamás (szerk.) Kompetencia-Értékelés-Versenyképesség. XIII. Logopédiai és Pedagógiai Napok Sopron. OKM és Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht.

Csépe Valéria 2008. A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő (SNI) gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendők. In Fazekas Károly  Köllő János  Varga Júlia (szerk.) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Miniszterelnöki Hivatal.

Gerebenné Várbíró Katalin 1995. A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In Zászkaliczky Péter (szerk.) „Önmagában véve senki sem…” Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Gerebenné Várbíró Katalin (2004) A Frostig-terápia hatása a pszichikus képességek fejlődésére tanulási zavar tüneteit mutató gyermekeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 59 (1). 97-124.

Holt, John 1991. Iskolai kudarcok. Gondolat Könyvkiadó.

Fodorné Földi Rita 2004. Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Oktató és Kiadó Bt.

Gaál Éva 2000. A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek.  (429-461.) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Gyarmathy Éva 2007. Diszlexia. Specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó.

Lohmann, Beate 1998. Diszlexiások az iskolában. Akkord Kiadó.

Márkus Attila 2000. A matematikai képességek zavarai. In Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. (279-309.) ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Márkus Attila 2007. Számok, Számolás, Számolászavarok. Pro Die Kiadó.

Selikowitz, Mark 1999. Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó Rt.

Séra László – Révész György  Vajda Dóra  Járai Róbert 2010. Vizuális észlelési problémák fejlődési diszlexiásoknál. Pszichológia, 30 (4). 317-333.

Smythe, Ian  Gyarmathy Éva  Everatt, John 2002. Olvasási zavarok különböző nyelveken. Egy nyelvközi kutatás elméleti és gyakorlati kérdései. Pszichológia, 22 (4). 387-406.

Szűcs Marianna 2003. A hiperkinetikus és részképességzavaros gyermekek iskolai integrációját akadályozó tényezők. Gyógypedagógiai Szemle, 3. 187-199.

Tárnok Zsanett – Gulyás Balázs 2002. A diszlexia jelensége és lehetséges magyarázatai. Magyar Pszichológiai Szemle, 57 (3). 485-497.

Torda Ágnes (szerk.) 1990. Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Torda Ágnes 1992. Korai kutatások az olvasás – írászavar tárgykörében. Ranschburg Pál munkássága. Fejlesztőpedagógia, 1–2. szám.

Torda Ágnes 2004. A képességzavar mint különleges ellátási jogosultság a közoktatásban. Magyar Pszichológiai Szemle, 59 (1). 153-164.

Vassné Kovács Emőke 2004. Integráció a logopédiában, különös tekintettel a diszlexiásokra. In Gordosné Szabó Anna (szerk.) Gyógyító pedagógia. (369-383.) Medicina Könyvkiadó Rt.

Vellutino, Frank R. 1999. Az olvasás egy sajátos zavara, a diszlexia. Fejlesztő Pedagógia, Különszám, 4-12.

You shall not pass!