Galériák

Szakirodalom

 Benczúr Miklósné (2001): Mozgáskorlátozottak (szócikk). In: Mesterházi Zs. (szerk.) Gyógypedagógiai Lexikon. ELTE BGGYFK. Budapest. 130.o.

Benczúr Miklósné (2011): A szomatopedagógia kapcsolata a gyógypedagógia speciális pedagógiáival. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2011/2. Letöltés:https://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=36&jaid=524

Benczúr Miklósné (szerk.) (1997): Mozgásfogyatékos gyermek az óvodában. In: Feketéné Szabó Éva, Zsebe Andrea (szerk.) (2002): Integrálni, de hogyan? Főiskolai szöveggyűjtemény. MPANNI. Budapest.

Bernolák Béláné (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez.

 Csányi Yvonne (szerk.) (2001): Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása, nevelése. ELTE BGGyFK. Budapest

 Dr Ángyán Lajos (2002): Az emberi test mozgástana, Motio Kiadó, Pécs

 Dr. Bernolák Béláné: Ismeretek a mozgásfogyatékosságok köréből (1997)

Fröhlich, A. D. (1977): Gondolatok az észlelési és mozgásképesség összefüggéseiről testi fogyatékosoknál. In: Huba Judit (1993, szerk.) Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában. I. köt. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 Hári Mária Dr., Horváth Júlia, Kozma Ildikó, Kőkuti Márta (1991): A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata. Nemzetközi Pető Intézet. Budapest

Hári Mária, Ákos Károly (1971): Konduktív pedagógia. Tankönyvkiadó. Budapest

Hoffman Judit 1996: Gyógypedagógia. Bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába Comenius BT, Pécs.

Horváth Júlia, Kozma Ildikó és Salga Anikó (2000): Példatár és megfigyelési szempontsor mozgássérültek operatív megfigyeléséhez és a fejlődés regisztrálásához. MPANNI, Budapest.

Mazzag É. – Sári M. (2006): A mozgáskorlátozottak a felnőttképzésben és a közművelődésben – esély az egyenlőségre? Valóság, 2006/4. 82–95.

 Mlinkó Renáta, Fótiné Hoffmann Éva (2012): Mozgáskorlátozott (mozgásszervi fogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Zsabokorszky Judit (1994): Pszichológiai észlelések motoros diszfunkcióban.

Együtt a fogyatékossággal élők elfogadásáért kampány- Spáh Dávid reklámfilmje

Hogy vezetek láb nélkül autót? Hát így

Nóri, a kerekesszékes lány

Néhány érv a mozgáskorlátozott parkolók szabadonhagyása mellett

Mozgássérült lány életképei...Reni

Aura Segítő Kutya Alapítvány- Ozzy

Ő a legjobb kutya, ahol tud segít

Egy példás minta-A kerekesszékes család

Képek- Találkozás egy mozgássérült emberrel

Hogy parkoljunk egy mozgássérült helyen

Már mozgássérült gyerekek is tudnak együtt játszhatnak épekkel Győrben

Élet kerekesszékben

Élet és sport kerekesszékkel

Végtag amputáltak lehetőségei

A lábam és Én

Játékos rehabilitációs eszköz Szegeden

Rehabilitáció, gyógytorna robotok  segítségével KiBerMa 139. epizód

Régebben előítéletes volt, ma már ma már sorstársain segít a mozgássérült ember. 

Hogyan mászom be az ágyba végtagok nélkül a párom mellé?

Lépés nélkül járni - Portréfilm Nagy Bendegúz Lórándról 

Egy életerős lány története kerekesszékbe kerülése után- Molnár Marietta 

Előítélet, diszkrimináció kicsit másképp

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!