Galériák

Szakirodalom

Ángyán Lajos 2002. Az emberi test mozgástana. Motio Kiadó.

Benczúr Miklósné 2001. Mozgáskorlátozottak (szócikk). In: Mesterházi Zs. (szerk.) Gyógypedagógiai Lexikon. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Benczúr Miklósné 2011. A szomatopedagógia kapcsolata a gyógypedagógia speciális pedagógiáival. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2011/2.

Benczúr Miklósné (szerk.) 1997. Mozgásfogyatékos gyermek az óvodában. In: Feketéné Szabó Éva, Zsebe Andrea (szerk.) 2002. Integrálni, de hogyan? Főiskolai szöveggyűjtemény. Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete.

Bernolák Béláné 2006. Inkluzív nevelés. Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.

Bernolák Béláné 1997. Ismeretek a mozgásfogyatékosságok köréből. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Csányi Yvonne (szerk.) 2001. Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása, nevelése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Fröhlich, A. D. 1977. Gondolatok az észlelési és mozgásképesség összefüggéseiről testi fogyatékosoknál. In: Huba Judit (1993, szerk.) Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában. I. köt. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Hári Mária  Horváth Júlia  Kozma Ildikó  Kőkuti Márta 1991. A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata. Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete.

Hári Mária  Ákos Károly 1971. Konduktív pedagógia. Tankönyvkiadó.

Hoffman Judit 1996. Gyógypedagógia. Bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába. Comenius Bt.

Horváth Júlia  Kozma Ildikó  Salga Anikó 2000. Példatár és megfigyelési szempontsor mozgássérültek operatív megfigyeléséhez és a fejlődés regisztrálásához. Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete.

Mazzag É. – Sári M. 2006. A mozgáskorlátozottak a felnőttképzésben és a közművelődésben – esély az egyenlőségre? Valóság, 2006/4. 82–95.

Mlinkó Renáta  Fótiné Hoffmann Éva 2012. Mozgáskorlátozott (mozgásszervi fogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Zsabokorszky Judit 1994. Pszichológiai észlelések motoros diszfunkcióban.

 

 

 

You shall not pass!