Galériák

Szakirodalom

Báthori Adél  Lőrinczné Kovács Terézia  Somorjai Ágnes  Székelyné Kárpáti Ildikó 2006. Inkluzív nevelés. Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációsútmutató. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.

Cseh Eleonóra (szerk.) 2006. Inkluzív nevelés. Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Matematika. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. 

Dércziné Somogyi Veronika – Kuminka Györgyné (szerk.) 2001. Vak gyermek az iskolában. Módszertani útmutató súlyosan látássérült tanulókat integráltan nevelő pedagógusok számára.

Dr. Csányi Yvonne  Kovács Krisztina  Földiné dr. Angyalossy Zsuzsa 2001. Látássérült gyermekek integrált oktatása  nevelése. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. ELTE.

Dr. Pálhegyi Ferenc 1968. A látás nélkül meghódított világ. In: Illyés Gyuláné (szerk.): Gyógypedagógiai pszichológia. Akadémia Kiadó.

Földiné dr. Angyalossy Zsuzsanna  Hartdégen Józsefné 1995. Látók között. Útmutató súlyos fokban látássérült tanulók neveléséhez általános iskolai tanítók és tanárok számára. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Földiné dr. Angyalossy Zsuzsanna (szerk.) 1996. Szemelvénygyűjtemény a látássérültek integrált neveléséhez, oktatásához. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Földiné dr. Angyalossy Zsuzsanna 2004. A tanítási – tanulási folyamat szervezése integráltan tanuló vak gyermekeknél. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. (399-418.) Medicina Könyvkiadó Rt.

Gadó Márta 2006. Látássérült felnőttek és gyermekek funkcionális látásának megítélése. In: Szociális munka 1/2006.

Horváthné Mészáros Márta 2006. Inkluzív nevelés – Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetenciaalapú fejlesztéséhez. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.

Lőrinczné Kovács Terézia – Ruff Ágota  Székelyné Kárpáti Ildikó 2007. Inkluzív nevelés. Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató. suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.

Paraszkay Sára 2007. Közelről nézve – A gyengénlátó gyermek. Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona.

Somorjai Ágnes 2008. Integráltan és szeparáltan tanuló vak fiatalok. In: Bánfalvy Cs. (szerk.): Integrációs cunami. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Somorjai Ágnes (szerk.) 2014. Vak gyermek az iskolában. II. kötet: Rehabilitációs tevékenységek. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona.

You shall not pass!