Galériák

Példaértékű oktatók egy "érzékeny egyetemen"

Mit is takar pontosan az „Érzékeny Egyetem” fogalma?

 

Pécsi Tudományegyetem „Érzékeny Egyetem” Koncepciójából idézve:

 

„A Pécsi Tudományegyetem arra törekszik, hogy egyenlő oktatási, kutatási és részvételi lehetőséget teremtsen minden fogyatékkal élő számára. Ennek érdekében olyan politikát kíván folytatni, amely lehetővé teszi, hogy bármely fogyatékkal élő egyetemi polgár részt vehessen az Egyetem hivatalos programjaiban és tevékenységében és megakadályozza, hogy fogyatékossága miatt bármely egyetemi polgár bármilyen tevékenységből vagy programból kizárható legyen vagy kizáródjék. Ennek a politikának megvalósítása érdekében a PTE arra törekszik, hogy elhárítson minden olyan meglévő fizikai, tevékenységbeli, magatartási és egyéb akadályt, amely a fogyatékkal élők egyetemi programokból vagy tevékenységekből történő bármilyen fokú kizárását vagy kizáródását válthatja ki.”

 

Ennek érdekében, 2015-ben kapott nyilvánosságot ez a célkitűzés, ami a sikeres integrációt törekedett megvalósítani. 

 

A gyakorlat alapjait a 2015-ben elkészült kötet összegezte: Befogadó Egyetem  az Akadémiai Kiválóság Fejlesztése az Inklúzió Szempontjainak Érvényesítésével”.

 

A Befogadó Egyetem Program 2018-ban indult. Az első évek tapasztalatairól a „Befogadó Egyetem  Itt és Most” kiadványban olvashatunk.

 

A Támogató Szolgálat munkatársai minden nap ennek az életben tartásán, jobbá, gördülékenyebbé tételén dolgoznak. Azonban mindez szoros együttműködések eredménye. 

 

Az UnivTV arra vállalkozott, hogy olyan oktatókat mutasson be a fogyatékos hallgatók szűrőjén keresztül, akiknek elkötelezett támogatói munkája nélkül nem valósulhatna meg a „befogadás” ténye. Mi, a Támogató Szolgálat munkatársai, de mindenekelőtt az érintett hallgatók, bízunk abban, hogy az Ő példájuk nem egyedi, és kellő tanulsággal szolgál.

 

Az alábbiakban az eddig elkészült riportok tekinthetők meg:

 

Dr. Eisner Tímeát, a Matematika Tanszék adjunktusát Kovács Barnabás informatikus hallgató mutatja be.

 

Pribéli Olíviát, az ETK szakoktatóját Hallósy Eszter, dietetikus hallgató mutatja be.

 

Dr. Mucsi Georginát, a Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék adjunktusát Kovács Aurél, szociális munka alapszakos hallgató mutatja be.

 

 

 Olessák András 

 

 

 

 

You shall not pass!