Pécsi Tudományegyetem

Támogató Szolgálat

 

 

Galériák

Kredites kurzusok "disz-es" hallgatóknak

 Irodai szolgáltatás | Karrier | Mentálhigiénés tanácsadás | Szállító szolgálat | Tanulmányok segítése | Gyógytorna | Tanulás tanulása | Kredites Kurzusok "disz"-es hallgatóknak | Gyógypedagógiai Segítségnyújtás


 

 

 

 „Disz”-es hallgatóként komoly nehézségeid voltak tanulmányaid során. Szétszaladtak a betűk a tankönyvben, vagy a tollad alatt, rengeteg időt emésztett fel, hogy megjegyezz szövegeket, és/vagy a matematika jelentett leküzdhetetlen kihívásokat. Lehet, hogy szerencsés voltál és problémád korán felfedezték, fejlesztő pedagógushoz járhattál, akivel új technikákat találtatok, ki és készségeidet fejlesztő gyakorlatokat végeztetek. Emellett felmentést kaphattál egyes tárgyak alól, vagy írás helyett szóban vizsgázhattál, esetleg nyelvvizsga alól felmentést kaphattál. De, hogy most itt vagy az egyetemen, az azt bizonyítja, hogy céltudatos, kreatív, kitartó vagy, aki jól kompenzálja nehézségeit, és nem sajnálja az időt és a fáradtságot céljai elérésére.

 

Az egyetemen is kaphatsz felmentést egyes tárgyak alól, de kötelező tárgyakat Neked is teljesíteni kell. A felmentésekhez és kedvezményekhez kapcsolódó eljárásokról, és jogokról itt olvashatsz.

Egyetemistaként már nem tudsz a pedagógiai szolgálatok fejlesztő tanáraitól segítséget kapni, de számos kurzus van az egyetemünkön, ami során a tanulási készségedet is befolyásoló alapkészségeket kell használnod, gyakorolnod. Fejlesztésük visszahathat majd az eredményességedre, jobban, könnyebben teljesíthetsz majd.

Az alábbiakban kreditpontot érő táncos, és sportos, és nyelv kurzusokat ajánlunk. 

Érdemes félévről félévre visszatérni, hogy megnézd, milyen kurzusok elvégzésével fejlődhetsz tovább. 

 

Az alábbi kurzusok különböző mértékben veszik igénybe a tanuláshoz szükésges készségeket. Az igénybevétel mértékét az alábbi színkóddal jelöljük: 

Nem veszi igénybe;;   Kevéssé veszi igénybe;   Igénybe veszi;    Nagy mértékben veszi igénybe;   Kifejezetten igénybe veszi.

 

Hogy válassz?

A kevésbé igénybe vett fejlesztendő készséget kisebb erőfeszítéssel fejlesztheted akkor, ha a tevékenység olyan készségekre épül, vagy veszi nagymértékben igénybe, amely Neked erősséged. Így a feladatokat könnyen fogod venni, élvezni fogod, mert a nehézségeidet könnyen kompenzálod, de valamennyire vissza is hat a fejlesztendő készségeidre.

 

Választhatsz olyan tevékenységet is, amelyben a fejlesztendő terület nagymértékben szükséges. Egyéb készségeiddel itt is ki tudod kompenzálni a nehézségeidet, ugyanakkor több energiabefektetést igényel, hamarabb fáradsz. Ekkor intenzíven foglalkozol a szükséges készség fejlesztésével, és hatékonyabban járul hozzá tanulási készségeid fejlesztéséhez. 

 

Hogyan találod meg és veheted fel a kurzust? 

 

Sajnos nem mindenki számára érhető el minden - alább felsorolt - kurzus. 

Kérlek, látogass el az alábbi linkre és ott találod a részletes leírását a kurzusfelvételnek, és feltételeinek. A végén kitérünk arra is, hogy hogyan szűkítheted a keresést az alábbi kurzusokra: 

http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/targy_es_kurzusfelvetel_campus_kreditek 

 

Az ajánlott kurzusokat itt találod: 

 

Tárgy címe Tárgy rövid leírása Előfeltételek Egyéb feltételek Kurzus helyszíne Készségek igénybevétele
Táncoló Egyetem - Hip-hop tánc Egy laza, életérzésekkel teli utcai táncstílus  nincs   nincs PTE Táncterem - Ifjúság u.

 

Egyensúly
Térorientáció

Testséma

Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Hastánc kezdő kurzus A hastánc lényege a csípő, a has rezegtetése, a teljes testi-lelki ellazulás, a különböző mozdulatok egy időben történő összehangolása, a mozgás harmóniája.   nincs Eszközigény az un. fátyol. Testalkathoz igazodóan kb. 1-1,2 m széles és kb. 2 m hosszúságú "puha" textil anyag (organza, muszlin), vagy készen vásárolt könnyű strandkendő. PTE Táncterem (Ifjúság útja 6. B épület)

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Latin freestyle aerobic Egyszerű latin tánc-,és aerobic lépések koreográfiába építve könnyed és vidám zenére másfél órában.   nincs   nincs PTE -táncterem,"B"-épület

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Horvát, szerb, makedón táncok (kezdő)
A kurzus célja a magyarországi horvátok gazdag néptánc és népzenei hagyományainak megismertetése, illetve a balkáni kultúra egy szeletének a bemutatása a néptáncon keresztül, mely ritmusvilágával tükrözi az e területen élő népek mentalitását, temperamentumát.
nincs nincs PTE Táncterem (Pécs, Ifjúság útja 6. B épület)

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága 
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció    
Artikuláció
Auditív észlelés               
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

 Sportok III. (Harcművészetek, küzdősportok)

Tárgykód:

RE14RDN0401 és RE14RDN0402

 A tárgyon belül a hallgatók megismerkednek a küzdősport elmélet alapjaival, a gyakorlati órák keretein belül pedig a küzdelem alapjaival játékos formában (küzdőjátékok) valamint a judohoz köthető alapvető ismeretekre tesznek szert (esések, leszorítások, dobások).

A küzdősportok kifejezetten alkalmasak a tanulási nehézségekkel rendelkező ill. sajátos nevelési igényű hallgatók fejlesztésére. Ezzel több tanulmány is foglalkozik. A dojo etikett (viselkedési normák), a foglalkozások jellege, valamint az elvégzett feladatok számos képesség fejlesztését megcélozzák. Lehetőség nyílik a differenciálásra is, valamint a személyiség fejlesztésére (siker-kudarc élmény, önuralom, önbizalom stb.)

  nincs  Tárgyi feltételek esetében a tatami (rögzített szőnyegfelület), valamint a küzdőjátékokhoz szükség szerek/eszközök említhetők (karaika, kötél, csipesz, lufi, labdák különböző méretben, nudli stb.)

C1 Demo.

A terem az ETK Mária utcai tömbjében található a földszinten. 

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága  
Nagymozgások fejlesztése 
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció     
Artikuláció
Auditív észlelés                
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás
 Humánbiológia  1. cél a hallgatókat megismertetni a fenotípust alapvetően meghatározó tényezőkkel
2. a testalkat részletes elemzése. Ennek elsősorban a gyakorlati életben van jelentősége, hiszen a testösszetétel koronként és nemenként változó paraméter, amely egyszerű módszerekkel meghatározható és nyomon követhető
3. A különböző biológiai fejlődési állapotok ismerete nélkül elképzelhetetlen egy hatékony testi fejlődést segítő program megvalósítása
  nincs   nincs  TTK egyik előadó terme Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága  
Nagymozgások fejlesztése 
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció     
Artikuláció
Auditív észlelés                
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

 Mozogj Velünk

Tárgy kódja: 

TTTESV40

 A hallgatók a hozzájuk közel álló mozgásos tevékenységeket ismertetik meg és gyakoroltatják társaikkal.Bármely mozgásos tevékenység bemutatható, pl. tánc, harcművészet, sport játékok, stb..   nincs   nincs  TTK Sportcsarnok  Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága  
Nagymozgások fejlesztése 
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció     
Artikuláció
Auditív észlelés                
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Alakformáló- táncaerobik kezdő

A kurzus célja a sport és a tánc összhatása révén a koordinációs készség, az alakformálás és a relaxáció összekapcsolása.   Az órákra kérjük, a résztvevők hozzanak magukkal polifoam matracot vagy vastagabb törülközőt. PTE Táncterem (Ifjúság útja 6. B épület) Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága  
Nagymozgások fejlesztése 
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció     
Artikuláció
Auditív észlelés                
Vizuális észlelés
Sorba rendezés
Memória
Logikai gondolkodás

Súlyzós alakformálás

Tárgy kódja:

SÚIN-SS

A test főbb izomcsoportjait megmozgató óra, melyen kis súlyokkal dolgoznak a hallgatók. Cél a gyakorlatok helyes végrehajtásával a jobb közérzet kialakÍtása, a mozgás fontosságának megtapasztalása. nincs nincs  PTE-TTK Ifjáság u. Kondi terem (Sp.csarnok).

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

 

Alakformálás
Tárgy kódja:

Alak

A gyakorlati oktatás elsődleges célja csoportos, saját testsúllyal ill. gumiszalaggal, kézisúlyzóval kar és lábsúllyal, medicinlabdával, kötéllel, zsámollyal, bordásfalnál, párban zenére végzett foglalkozás során a hallgatók önértékelésének, testképének, énképének javítása, testösszetételének megváltoztatása, zsírszövetek csökkentése, izomtömeg növelés. 
megjegyzés:Elsősorban hallgató nőket várunk
nincs nincs PTE TTK, Pécs Ifjúság útja 6. "A" Épület Szertorna terem 

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Fitball
Tárgy kódja:

Fitb-FF1-2

A gyakorlati oktatás elsődleges célja fitball használatával csoportos, zenére végzett foglalkozás során a hallgatók önértékelésének, javítása, testösszetételének megváltoztatása, zsírszövetek csökkentése, izomtömeg növelés. megjegyzés: Elsősorban hallgatónőket várunk nincs nincs PTE TTK Sportközpont "A" Épület Szertorna terem, Ifjúság útja 6.

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Úszás
Tárgy kódja:


ÚszH-NU

 Az átlag népességhez viszonyítva magasabb szintű ismeretek és jártasságok szerzése eme sportágban, amellyel idősebb életszakaszig megőrizhető az életkornak megfelelő edzettség. Vízbiztonság Ajánlott felszerelés : úszó szemüveg, úszósapka, papucs,  PTE_TTK Ifjúság u. Uszoda

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Súlyzós erőfejlesztés férfi

Tárgy kódja:

SúlF-NS

A gyakorlati órák keretén belül az alapvető fizikai képességek közül elsősorban az erő fejlesztése, növelése. Segítse elő a hallgatók terheléséhez való alkalmazkodását, kompenzálja az elméleti tantárgyak mentális terheit, fokozza a hallgatók szellemi frissességét. nincs Törölköző használata kötelező ! (a testtel érintkező felületek letakarása) PTE-TTK Ifjáság u. Kondi terem (Spcsarnok)

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Falmászás

Tárgy kódja:

karközi kurzus

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a falmászással, sportmászással mint egyedülálló mozgásformával, a mászáshoz szükséges eszközökkel és azok használatával a biztonsági előírásokkal, azok betartásával.  nincs 700.- Ft/alkalom Pécsi Sasok Mozgásközpont, Pécs, Búza tér 6.b.

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Kempó
Tárgy kódja:

karközi kurzus

A gyakorlati oktatás elsődleges célja átfogó kép adása a sportág alkalmazási lehetőségeiről, illetve a sportág alapjainak elsajátítása. A hallgatók megismerik és képessé válnak végrehajtani a sportágban jellemző speciális képességfejlesztő és bemelegítő gyakorlatokat, a sportág alapvető technikáit. Egyszerűsített küzdelmekben sajátítják el a küzdelem alapjait

nincs az oktatás ingyenes, a teremhasználat 500 Ft/alkalom Pécs, József utca 15.

Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Kettlebell

Tárgy kódja:

karközi kurzus

A kettlebell nem Barbi és Ken játékszere; olyan izomzatot farag, amiről messziről látszik a használhatóság. Letakarítja a testről a felesleges zsírt a radikális diéta nélkül is, nem ritka a heti 1% testzsírcsökkenés.  nincs  az oktatás ingyenes, a teremhasználat (nem PTE-s helyiség) díja: 1000 Ft/alkalom  Pécs, Mezőszél u. 1; Szliven Rendezvényközpont  Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága

Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Kung fu

Tárgy kódja:

karközi kurzus

A gyakorlati oktatás elsődleges célja kép alkotása a sportág alkalmazási lehetőségeiről, alapjainak elsajátítása. A hallgatók a kurzus elvégzésével megismerik a sportágban jellemző speciális képességfejlesztő és bemelegítő gyakorlatokat, a sportág alapvető technikáit. Egyszerűsített küzdelmekben sajátítják el a test-test elleni küzdelem alapjait nincs nincs Pécs, Építők útja 9; Éltes Mátyás tornaterem Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága

Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex
Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Zumba
Tárgy kódja:

karközi kurzus

A kurzus elsődleges célja a zumba alaplépéseinek elsajátítása. A hallgatók a kurzus elvégzésével megismerik a zumba különböző típusait, képessé válnak a jellemző alaplépések végrehajtására.

nincs az oktatás ingyenes; a teremhasználat (nem PTE-s helyiség) díja: 900 Ft/alkalom Pécs, Batthyány u. 9/a; Fordan Tánccentrum Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése
Finom mozgások
Izomtónus
Reflex

Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Angol tanulás másképp álkezdőknek:

Campus credites kurzus

ANGA001

Célunk, hogy a hallgatóknak élményszerű, klubjellegű nyelvtanulási, nyelvgyakorlási lehetőséget biztosítsunk, ahol elsősorban a szóbeliség kerül előtérbe, illetve a beszédkészséget és az hallás utáni szövegértést lehet gyakorolni. A kurzusnak nem célja nyelvvizsgára való felkészítés, hanem hogy a hallgató önbizalmat szerezzen ahhoz, hogy a rendelkezésére álló tudást védett környezetben használni tudja. A kurzuson a kommunikáció teljes eszköztárát gyakorolhatja ahhoz, hogy megértse az idegen nyelven kommunikálót és megértesse magát. Tudása önmagához képest fog fejlődni a kurzus során.  
Korábbi nyelvtanulás, passzív ismeretek az oktatás ingyenes   Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése

Finom mozgások
Izomtónus
Reflex

Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

Angol tanulás másképp haladóknak

Campus credites kurzus

 

ANGA002

Haladó nyelvtudás Az oktatás ingyenes   Egyensúly
Térorientáció
Testséma
Jobb-baloldaliság tudatossága
Nagymozgások fejlesztése

Finom mozgások
Izomtónus
Reflex

Ritmusérzék
Koncentráció
Artikuláció
Auditív észlelés
Vizuális észlelés
Sorbarendezés
Memória
Logikai gonndolkodás

 

 

 

 

You shall not pass!