Tanulmányok segítése

 Irodai szolgáltatás | Karrier | Mentálhigiénés tanácsadás | Szállító szolgálat | Tanulmányok segítése | Gyógytorna | Tanulás tanulása | Kredites Kurzusok "disz"-es hallgatóknak| 


 

 

Látássérülteknek:

 • órai jegyzetek felolvasása vagy hanghordozóra rögzítése,
 • képi információk szóbeli megjelenítése,
 • táblázat-felolvasás, értelmezés,
 • írásos anyagok létrehozása,
 • könyvtárhasználat segítése,
 • kísérés az Egyetemen belül és kívül, pl. közintézményekbe, stb.

 

Hallássérülteknek:

 • órai jegyzetek digitalizálása,
 • nyelvtanítás,
 • szükség szerint jeltolmácshoz való hozzájutás segítése,
 • könyvtárhasználat segítése,
 • kísérés az Egyetemen belül és kívül, stb.

 

Mozgássérülteknek:

 • Kísérés az Egyetemen belül és kívül,
 • emelés-mozgatás,
 • szükség esetén jegyzetek és írásos munkák elkészítésének segítése,
 • jegyzetek megszerzése,
 • könyvtárhasználat segítése, stb.

 

Kommunikációban gátoltaknak: (dislexia, disgráfia, diskalkulia)

 •  Szövegek és képi, táblázatos információk értelmezése,
 • dolgozatok, jegyzetek gépelése,
 • nyelvtanítás,
 • könyvtárhasználat segítése, stb.

 

Egyéb fogyatékkal élő hallgatóknak:

 • jegyzetek digitalizálása, másolása, szükség esetén feldolgozás segítése,
 • nyelvgyakorlás,
 • szállítás Egyetemen belül és kívül (pl. kórház), stb.

 

A szolgáltatások a Támogató Szolgálatban és online is igénybevehető, előzetes egyeztetés után. 

 Elektronikus levélben az alábbi e-mail címen várjuk a megkereséseket: 

 

      szolgalat@listserv.pte.hu

 

 

You shall not pass!