A PTE Operatív Stáb 3/2020. (XI.18.) állásfoglalása: Speciális jogok érvényesülése távolléti oktatás és vizsgázás során

A PTE Operatív Stáb megerősíti, hogy a jogbiztonság fenntartása érdekében kiemelten fontos a hallgatói esélyegyenlőség megőrzése azáltal, hogy a speciális igényű hallgatók szerzett tanulmányi és vizsgakedvezményei ne sérüljenek a távolléti oktatás és vizsgázás során.

 

A rendkívüli körülmények ellenére is figyelembe kell venni és támogatni a hallgatókat abban, hogy a tanulmányi bizottságok által megítélt kedvezményeikkel élhessenek. Kiemelt jelentősége van esetükben a szóbeli vizsgák felkészülése és írásbeli vizsgák során a többletidő, de legalább felkészülési idő biztosításának, valamint írásbeli vizsgák szóbelivel, vagy szóbeli vizsgák írásbelivel helyettesítésének, és más speciális helyzetükre tekintettel igénybe vehető mentesítéseknek, kedvezményeknek.

 

A PTE Operatív Stáb fentiek érdekében javasolja, hogy a dékánok/tanulmányi osztályvezetők hívják fel az oktatók, vizsgáztatók figyelmét, hogy a vizsga tervezett módjáról időben tájékoztassák hallgatókat, és legyenek felkészülve a példában is említett kedvezmények jogszerű alkalmazására.

 

A PTE Operatív Stáb fentiek érdekében javasolja, hogy a Támogató Szolgálat hívja fel az érintett hallgatók figyelmét, hogy igényeiket időben jelezzék az oktatók felé, hogy azok felkészülhessenek az eltérő vizsgáztatásra.

You shall not pass!